Monika Wilgocka MONIKA WILGOCKA
mistrz florystyki

ZAMÓW KWIATY
Witamy w Kwiaciarni Aniołowo
Oferujemy najładniejsze kwiaty w Zgorzelcu!

REGULAMIN ZAKUPÓW

REGULAMIN SKLEPU KWIACIARNIA ANIOŁOWO

 

Kwiaciarnia Aniołowo Monika Wilgocka
ul. Bohaterów Getta 2 lok. 5
59-900 Zgorzelec

NIP 6151837288
Regon 020048882

e-mail: monikawilgocka@wp.pl
Telefon: Tel: +48 501 42 88 71
www.kwiatyzgorzelec.com

 

1. Ogólne warunki zamówienia

Kwiaciarnia Aniołowo www.kwiatyzgorzelec.com prowadzona jest przez firmę Kwiaciarnia Aniołowo Monika Wilgocka z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta 2 lok. 5, kod pocztowy 59-900, zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP PL6151837288, numer regon: 020048882

1.2. Użyte w niniejszych warunkach sformułowanie Kwiaciarnia Aniołowo, każdorazowo oznacza właściciela oraz administratora sklepu internetowego www.kwiatyzgorzelec.com

1.3. Kwiaciarnia Aniołowo niniejszym ustala dla Klientów indywidualnych oraz Klientów instytucjonalnych ogólne warunki handlowe (OWH) – dotyczą one całej oferty serwisu uwidocznionego pod adresem http://www.kwiatyzgorzelec.com

1.4. Kwiaciarnia Aniołowo prowadzi sprzedaż kwiatów stacjonarnie oraz za pośrednictwem strony internetowej www.kwiatyzgorzelec.com

1.5. Kwiaciarnia Aniołowo realizuje dostawę przesyłek kwiatowych na terenie Zgorzelca i okolic: Bogatynia, Lubań, Węgliniec, Pieńsk, Görlitz.

1.6. Kwiaciarnia Aniołowo gwarantuje świeżość kwiatów w momencie dostawy.

1.7. Jeżeli zamówienie ma czas realizacji krótszy niż 48 godzin, będzie mogło zostać zrealizowane z kwiatów dostępnych na ten czas w kwiaciarni.

1.8. Wszystkie ceny na stronie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do ceny kwiatów doliczana jest osobna opłata za transport.

1.9. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania przez Klienta zamówienia poprzez stronę www.kwiatyzgorzelec.com

1.10. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli zostało poprawnie złożone i opłacone.

1.11. Zmian w zamówieniu można dokonać do 48 godzin przed datą dostawy. Kwiaciarnia Aniołowo nie przyjmuje odpowiedzialności za błędy w dostawie wynikające ze zbyt późnego przekazania informacji o zmianach w zamówieniu.
1.12. Kwiaciarnia Aniołowo nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki kwiatowe, które zostały opóźnione lub niedostarczone z powodu podania przez Nadawcę błędnych danych lub braku płatności za złożone zamówienie.

1.13. Potwierdzenie zamówienia przesyłane jest na podany przez Nadawcę adres e-mail lub potwierdzone jest przez pracownika Kwiaciarni Aniołowo telefonicznie na wskazany przez Nadawcę numer kontaktowy.
1.14. Klienci Kwiaciarni Aniołowo, poprzez złożenie zamówienia, świadomie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych, potrzebnych do realizacji składanego zamówienia.

1.15. Sklep internetowy www.kwiatyzgorzele.com zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 833). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Sklep zobowiązuje się do nieudostępniania w/w danych osobom trzecim na inne cele niż te związane z realizacją zamówienia.

1.16. Wszystkie zdjęcia i opisy produktów są własnością Kwiaciarni Aniołowo. Wykorzystywanie lub kopiowanie zawartości strony www.kwiatyzgorzelec.com oraz jej elementów jest zabronione.

 

2. Składanie zamówień

2.1 Zamówienia składane są poprzez stronę internetową, (korzystając z ogólnie dostępnych przeglądarek internetowych), telefonicznie lub drogą e-mail.

2.2 Klient może składać zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Kwiaciarni Aniołowo 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.3 W celu złożenia zamówienia Klient powinien wybrać produkt, który chce nabyć oraz określić adres i czas dostawy.

2.4. Zamówienia można składać maksymalnie na 5 godzin przed planowanym dostarczeniem.

2.5. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, zwłaszcza pól oznaczonych *. W przypadku, gdy podane dane są niedokładne, w szczególności jeśli dane adresowe uniemożliwiają prawidłowe doręczenie zamówionego towaru Kwiaciarnia Aniołowo zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem i ustalenia poprawnych danych.

2.6. Do momentu zatwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij kwiaty” Klient może dokonać modyfikacji zamówienia lub danych w formularzu. Po złożeniu zamówienia możliwość taka istnieje za pośrednictwem połączenia telefonicznego.

2.7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą e-mail wygenerowane automatycznie potwierdzenie dokonanego zamówienia.

2.8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Kwiaciarnią Aniołowo dotycząca zakupu danego produktu na stronie www.kwiatyzgorzelec.com ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów na www.kwiatyzgorzelec.com jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

 

3. Czas realizacji zamówień
3.1 Realizacja zamówień na dostawą przesyłek kwiatowych oraz prezentów odbywa się od poniedziałku do niedzieli, z wyłączeniem świąt państwowych.

3.1.1. Realizacja dostawy przesyłek kwiatowych odbywa się w wyznaczonych godzinach:
Przedpołudniowych – od godziny 8.00 do godziny 12.00
Popołudniowych – od godziny 12.00 do godziny 20.00

3.1.2. Maksymalny czas dostarczenia zamówienia nie będzie dłuższy niż 6 godziny od daty i czasu dostarczenia wskazanego przez Zamawiającego podczas składania zamówienia.

3.2. Zamówienia można składać maksymalnie do 5 godzin przed planowanym dostarczeniem do Odbiorcy.

 

4. Polityka zamieszczania treści przez Nadawcę w polu „treść na bileciku”

4.1. Nadawca przesyłki ma możliwość komunikacji z Odbiorcą poprzez umieszczenie w trakcie składania zamówienia informacji tekstowej, która zostanie wydrukowana lub napisana odręcznie oraz doręczona Odbiorcy wraz z przesyłką.

4.2. Informacje tekstowe nie mogą zawierać treści o charakterze obraźliwym lub wulgarnym

4.3. W przypadku stwierdzenia przez Kwiaciarnię Aniołową treści, o których mowa w pkt. 4.3. niniejszych OWH Kwiaciarnia Aniołowo może odmówić doręczenia informacji tekstowej oraz powiadamia o tym Nadawcę przesyłki.
5. Wersja przesyłek kwiatowych oraz koszty dostawy.

5.1.  W serwisie www.kwiatyzgorzelec.com, prowadzonym przez Kwiaciarnię Aniołowo, dostępne są cztery wersje przesyłek kwiatowych.

5.1.1. W przypadku dostawy bukietów mieszanych wyróżniamy:

Bukiet mały (około 9 – 12 kwiatów) plus przybranie – 100,00 zł brutto
Bukiet średni (około 17- 23 kwiatów) plus przybranie – 150,00 zł brutto
Bukiet duży (około 15-19 kwiatów) plus przybranie – 250,00 zł brutto
Bukiet indywidualny – ilość kwiatów oraz cena ustalana jest z Klientem telefonicznie.

 

5.2. Kwiaciarnia Aniołowo realizuje dostawę zamówienia zgodnie z poniższym cennikiem:

Dowóz na terenie Zgorzelca – 15,00 zł brutto
Dowóz do pobliskich miejscowości (Bogatynia, Lubań, Węgliniec, Pieńsk, Görlitz) – 40,00 zł brutto

 

6. Formy płatności

6.1. Przy dokonywaniu płatności przez Nadawcę przesyłki kwiatowej udostępniamy następujące formy płatności:

Płatność kartą za pośrednictwem systemu PayU
Płatność przelewem internetowym za pośrednictwem systemu PayU.

 

7. Zwrot towaru przez konsumenta

7.1. Kwiaciarnia Aniołowo odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży zakupionego przez konsumenta towaru, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014, poz 827).

7.2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania lub dostarczenia rzeczy. W takim przypadku należy wypełnić formularz zwrotu produktu, który jest jednocześnie oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (link do pobrania).

7.3. W powyższym przypadku zakupiony towar należy przesłać na adres: Kwiaciarnia Aniołowo Monika Wilgocka, ul. Józefa Poniatowskiego 19, 59-900 Zgorzelec z dopiskiem „Kwaiciarnia Aniołowo – zwrot”. Stan zwracanego towaru powinien pozwalać na jego dalszą odsprzedaż. Klient ponosi koszt odesłania towaru.

7.4. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pracownika sklepu internetowego.

7.5. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

7.6. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 4, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

 

8. Reklamacje

8.1. Reklamacje należy składać w Kwiaciarni Aniołowo:

8.1.1. Telefonicznie pod numerem: +48 501 42 88 71

8.1.2. E-mailem na adres: monikawilgocka@wp.pl

8.1.3. Pisemnie na adres firmy: Kwiaciarnia Aniołowo, ul. Józefa Poniatowskiego 19, 59-900 Zgorzelec
8.2. Wszelkie reklamacje dotyczące doręczenia przesyłki kwiatowej dla indywidualnego Odbiorcy przez Kwiaciarnię Aniołowo rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.

8.3. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. Reklamacje dotyczące składu lub jakości przesyłki kwiatowej rozpatrywane są wyłącznie w oparciu o dokumentację zdjęciową przesłaną przez Nadawcę lub Odbiorcę przesyłki kwiatowej.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014  poz. 827) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego;

9.2 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2016 roku do zmiany lub odwołania w całości lub w części.

9.3 Niniejszy regulamin uwidoczniony jest w całości na stronie www.kwiatyzgorzelec.com/regulamin-zakupow

Strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie według polityki prywatności cookies.